Ngôn ngữ/Language:  
 

CÁC LOẠI SẢN PHẨM
In lịch
In hoá đơn đặc thù
Thiết kế, in ấn brochure
Giấy vi tính liên tục

  

Liên Kết Web Site

 
   Thông tin cổ đông

NGHỊ QUYẾT SỐ 07/NQ-ĐHĐCĐ/2014
(24/10/2014)

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN BIỂU QUYẾT
(24/09/2014)

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THÔNG QUA VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
(24/09/2014)


Các thông tin khác


  PHIẾU LẤY Ý KIẾN  (24/09/2014)
  THÔNG BÁO 29/TB-HĐQT/2014  (24/09/2014)
  DANH SÁCH CBCNV  (24/09/2014)
  QUY CHẾ NỘI BỘ  (23/09/2014)
  TỜ TRÌNH 27/TTr-HĐQT/2014  (23/09/2014)

Video Clips


Hình Ảnh


Tìm kiếm sản phẩm
 
 

Lượt Truy Cập
   
Công ty Cổ Phần Văn Hoá Tổng Hợp Bến Thành
Địa chỉ: 160 Hai Bà Trưng, Quận 1, TPHCM, Việt Nam
Tel:(84)028 38292 775         Fax (84) 028 38220 730