Ngôn ngữ/Language:  
 

CÁC LOẠI SẢN PHẨM
In lịch
In hoá đơn đặc thù
Thiết kế, in ấn brochure
Giấy vi tính liên tục

  

Liên Kết Web Site

 
   Thông tin cổ đông

THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2019
(12/08/2019)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(05/05/2019)

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2018
(02/05/2019)


Các thông tin khác


  TÀI LIỆU BẦU CỬ 2019  (11/04/2019)
  BCTC 2018  (11/04/2019)
  QUY CHẾ TÀI CHÍNH  (02/10/2018)
  TÀI LIỆU ĐHĐCĐ TN 2018  (08/04/2018)
  BCTC 2017  (08/04/2018)

Video Clips


Hình Ảnh


Tìm kiếm sản phẩm
 
 

Lượt Truy Cập
   
Công ty Cổ Phần Văn Hoá Tổng Hợp Bến Thành
Địa chỉ: 160 Hai Bà Trưng, Quận 1, TPHCM, Việt Nam
Tel:(84)028 38292 775         Fax (84) 028 38220 730