Lĩnh vực hoạt động

Bến Thành GCC đã và đang tiếp tục mở rộng đầu tư và phát triển theo định hướng một Tập đoàn đa ngành. Hiện công ty hoạt động trong các lĩnh vực:

  • In ấn: Công ty TNHH MTV In Bến Thành;
  • Âm nhạc, giải trí: Bến Thành Audio&Video;
  • Văn phòng phẩm: Trung tâm Thiết bị - Văn phòng phẩm Bến Thành;
  • Ăn uống: Nhà hàng Thớt, Nhà hàng & Cafe Ancien;
  • Đồ chơi lắp ráp tư duy: Hộp Sáng Tạo.