Nhà hàng Thớt
  • Địa chỉ: 121 Yersin (103A Phạm Ngũ Lão), phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM.
  • Kinh doanh ăn uống.