Văn phòng phẩm

Chi nhánh Trung tâm Thiết bị - Văn phòng phẩm Bến Thành:

  • Địa chỉ: 160 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM
  • Điện thoại: (84-28) 3862 1179    Fax: (84-28) 3862 1198
  • Fanpage: https://www.facebook.com/vanphongphamBenThanh
  • Website: http://benthanhprint.com/
  • Chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh chính: mua bán máy móc, thiết bị văn phòng và trường học, sách, văn phòng phẩm, văn hoá phẩm, tranh tượng mỹ thuật - phù điêu được phép lưu hành.

văn phong pham ben thanh

van phong pham ben thanh